GİZLİLİK POLİTİKASI

KİDYMAP olarak verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine değer veriyoruz. Bu nedenle, tarafınıza gönderilen E-bülten başlıklı bildirim maillerini gönderirken hangi verilerinizi topladığımız, veri toplamanın amaçları ve verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak aydınlatmak amacıyla bu Gizlilik Politikası’nı hazırladık.

Bu Gizlilik Politikası yalnızca info@kidymap.com adresinden gönderilen E-bülten bildirimleri için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, tarafınıza gönderilen E-bülten bildirimlerinin gönderilmemesi için “Tarafıma E-bülten maili gönderilmesini istemiyorum.” yazarak, gönderilen e-maile cevap vermelisiniz. Veya Haber Listesinden Çık butonuna tıklayabilirsiniz.

Topladığımız veriler

E-bülten’in tarafınıza gönderilme nedeni; Hizmet Sözleşmesi kapsamında reklam ve iletişim  hizmeti verdiğimiz firmalara çocuk ve gençlere yönelik eğlence ve eğitim hizmetleri alanına giren konularda güncel ve doğru bilgiler vererek onları bilgilendirme amacı taşımaktadır. E- bültenler hakkında bilgilendirilebilmeniz ve size doğrudan e-mail gönderilebilmesi için ad, soyad ve eposta adresiniz gibi verileriniz toplanmakta ve kaydedilmektedir.


Topladığımız verileri nasıl kullanıyoruz?

Bize doğrudan sağladığınız verileri, size haber bültenleri (E bülten) göndermek amacı ile topluyor ve devamlılığını sağlamak için kaydediyoruz.


Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Aksi bildirimde bulunulmadığı halde hizmet ilişkimiz devam ettiği sürece sistemlerimizde saklıyoruz.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Aşağıda açıklanan haklarınız info@kidymap.com adresine eposta göndererek kullanabilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı
 • Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı
 • İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı
 • Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı


Gizlilik Politikamızda değişiklikler

Gizlilik Politikamızda her zaman değişiklik yapabiliriz. Esaslı değişiklikler yapıldığı takdirde tarafınıza bildirilecektir.


Bizimle iletişime geçebilirsiniz

Bizimle her zaman info@kidymap.com eposta adresine yazarak işbu Gizlilik Politikası’yla ilgili sorularınız ve yorumlarınız hakkında iletişime geçebilirsiniz.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.